Datum: donderdag 9 mei 2019, 23:34 - Auteur: Redactie

OPROEP: SV Terheijden zoekt jeugdtrainer JO19-1


Bij SV Terheijden is er momenteel een openstaande post: die van jeugdtrainer van de jongens onder 19. De club uit de Gemeente Drimmelen legt hier onder uit hoe of wat.

Profielschets jeugdtrainer JO-19

Functienaam: jeugdtrainer

Plaats in de organisatie:

 • Werkt nauw samen met de Technisch Jeugd Coőrdinator (TJC)
 • Stemt voetbaltechnische zaken af met de Technisch Jeugd Coőrdinator

Taakomschrijving (op hoofdlijnen):

 • Verzorgt de trainingen conform de richtlijnen die door de TJC zijn opgesteld.
 • Heeft een open communicatie naar de spelersgroep.
 • Spreekt verwachtingen uit en licht beslissingen toe.
 • Motiveert en begeleidt spelers waarbij plezier, beleving, het teamgebeuren maar ook persoonlijke aandacht centraal staan
 • Toont tijdens trainingen en wedstrijden voorbeeldgedrag.
 • Stimuleert dat spelers zich zowel tijdens trainingen als wedstrijden sportief gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechter en belangstellenden
 • Treedt op als visitekaartje namens SV Terheijden
 • Ziet toe op een juist gebruik van materialen en accomodatie
 • Creëert een aangename sfeer waardoor alle spelers, begeleiders en ouders plezier in het voetballen en het randgebeuren hebben
 • Draagt de normen en waarden uit van de vereniging
 • Onthoudt zich van alcohol en rookt niet voor, tijdens en na de wedstrijden en trainingen
 • Is verantwoordelijk voor de opstelling, coaching en de wissels tijdens wedstrijden
 • Brengt regelmatig verslag uit aan de TJC over de ontwikkeling van de voetbaltechnische vaardigheden en vorderingen van individuele spelers
 • Bespreekt met de TJC de plaats en invulling van de individuele speler in het groepsproces

Kennis / ervaring:

 • is op de hoogte van het verenigingsbeleid ten aanzien van jeugdvoetbal
 • is in het bezit van een trainersdiploma of is bereid de opleiding daarvoor te gaan volgen
 • ervaring met begeleiding van jongeren is een pre.

Informatie te verkrijgen bij:

Joop van Eck: 0613223073
Mario de Peijper: 0624121628

Sollicitatie richten aan: tc-svt@svterheijden.nl (voorzien van motivatiebrief en CV)

OP VOETBALINBEDA.NL KRIJGEN CLUBS UIT DE REGIO BREDA DE MOGELIJKHEID OM EEN OPROEP TE PLAATSEN OP ONS PLATFORM, DEZE OPROEP IS TERUG TE VINDEN ONDER ‘OPROEPEN’ ONDER HET KOPJE ‘NIEUWS’ IN ONS MENU, KOSTEN: 35 EURO.

STUUR UW EIGEN OPROEP NAAR INFO@VOETBALINBREDA.NL EN VINDT HEM TERUG TUSSEN ONZE MEEST RECENTE ARTIKELEN!